Fix mamgi image import

При імпорті картинок, якщо ви змінюєте назву фото відповідно до атрибутів товару, може виникнути проблема, що імпортується одне фото або

More

SEO optimization

Apache Всі зміни вносяться в .htaccess Простий 301 Редірект RewriteRule ^ua/zhilet-slm-tai-jkt-sls-38333?$ http://%{HTTP_HOST}/ua/zhilet-slm-tai-jkt-sls [R=301,NC,L] Більш складніший 301 Редірект RewriteRule ^([a-z]{2})/men(.*)$ http://%{HTTP_HOST}/$1/all/men/$2

More

502 Bad Gateway nginx

Дана помилка виникає коли не вистачає часу для виконання запиту. Наприклад виконується експорт продуктів. Є декілька способів вирішення проблеми: 1.

More

Install FTP server

Install Pure FTP – simple and reliable. http://www.servermom.org/how-to-install-pure-ftpd-on-centos-6-4/789/ # yum –enablerepo=epel,remi,rpmforge install pure-ftpd Enable TLS/SSL support: # vi /etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf …

More

Install Varnish & Redis on CentOS 6.*

Дана інструкція підходить, лише потрібно замінити rpm-репозиторій на http://repo.varnish-cache.org/redhat/varnish-3.0/el6/noarch/varnish-release/varnish-release-3.0-1.el6.noarch.rpm http://www.servermom.org/install-varnish-3-to-run-with-apache-2-on-centos-server/552/ Start Varnish Web Accelerator To start Varnish at system start-up,

More

Install LEMP on CentOS 6.*

Передбачається, що сама CentOS вже встановлена в мінімальній конфігурації. Далі буде інформація, що відноситься до повного налаштування веб-серверу. 1. Зміна

More