Doctrine 2: Yaml::parse() errors

Помилка виникає через не сумісність модулю doctrine/doctrine-orm-module з новішою версією doctrine. Даний баг вже давно виправлено і зарелізено але маємо, що маємо. Для виправлення переходемо

More