Підключаємо/переносимо SSL-сертифікат на magento

Table of Content

Створення CSR для Nginx

Примітка. Якщо сайт переїхав на новий сервер потрібно перевидавати сертифікат, кроки при цьому не змінюються

1. З’єднайтесь з вашими сервером через SSH.

У командній стрічці виконайте наступні команди:

# cd /etc/nginx/ssl
# openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout md-fashion.com.ua.key -out md-fashion.com.ua.csr

де md-fashion.com.ua – назва вашого серверу або сайту (можна без .com.ua, значення не має)

2. Це буде початком процесу створення двох файлів: файлу приватного ключа, який шифрує ваш сертифікат; і файлу CSR-запиту, який використовується для отримання вашого SSL сертифікату.

При заповнені поля Common name, переконайтесь, що назва домену повністю відповідає тому, що ви хочете захистити. Якщо ви оформляєте Wildcard сертифікат – переконайтесь, що у ім’я домену починається із зірочки (*.example.com).

Далі необхідно буде заповнити географічні дані про компанію (місто, регіон, код країни).

Generating a 2048 bit RSA private key
......................................................+++
.......................................................................................................................................+++
writing new private key to 'md-fashion.com.ua.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [XX]:UA
State or Province Name (full name) []:Kyivska
Locality Name (eg, city) [Default City]:Kyiv
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:MD-Group
Organizational Unit Name (eg, section) []:IT
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:md-fashion.com.ua
Email Address []:melnik@md-group.net.ua
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

Після цього буде створено .csr файл.

3. Верифікуйте CSR, щоб переконатись в коректності введених даних.

Використовуйте наступну команду:

# openssl req -noout -text -in md-fashion.com.ua.csr

4. Збережіть (backup) створений раніше .key – він буде потрібний при встановленні сертифікату Nginx.

5. Скопіюйте вміст файлу .csr (md-fashion.com.ua.csr)  разом з тегами початку і закінчення у форму замовлення.

5.1. Потрібно відкликати сертифікат, якщо сайт переїхав на новий сервер. Після нажимаємо кнопку “Reissue certificate” (перевидати сертифікат).
5.2. Далі потрібно верифікуватись, для цього зберігаємо файл в корені сайту.

Статус ключа став – inprogress.
У FAQ є потрібна інформація по налаштуванню Nginx сервера.

6. Уважно виконайте два наступних пункти! Завантажуємо файли сертифікату на сервер.

“Панель клієнта > Продукти і сервіси > Деталі продукту” (http://screencast.com/t/HTxsYvW9), – кнопка “Download certificate”. В завантаженому архіві зберігається два файли:
md-fashion_com_ua.ca-bundle – це корневий і проміжний сертифікати
md-fashion_com_ua.crt – це наш верифікований сертифікат для сайту.

7. Об’єднуємо корневий (primary) і проміжний (intermediate) сертифікати.

Необхідно об’єднати корневий сертифікат (md-fashion_com_ua.crt) з проміжним сертифікатом (intermediate.crt) або ж ланцюжком сертифікатів (md-fashion_com_ua.ca-bundle) в один .crt файл.
Це можна зробити двома способами:
а) за допомогою UNIX-команди cat:

# cat md-fashion_com_ua.ca-bundle >> md-fashion_com_ua.crt

Обов’язково перевірте щоб кожний сертифікат починався з нової стрічки, не мав зайвих пробілів або додаткових символів.

б) редагуванням файлу md-fashion_com_ua.crt: в md-fashion_com_ua.crt, зразу після тексту основного сертифікату, копіюємо вміст файлів (файлу) проміжних сертифікатів – без пробілів і додаткових знаків.

8. Підключаємо файли у конфіг nginx.

server {
    listen 80;
    listen 443;
    ssl on;
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/md-fashion_com_ua.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/md-fashion.key;
    ssl_session_cache shared:SSL:10m;
    ssl_session_timeout 10m;
    ...
}

Детальніше про параметри можна почитати тут.

Переходимо в конфігурацію magento, Система – Конфігурація – Інтернет, налаштовуємо Безпечне з’єднання http://screencast.com/t/feGvzFkRG.
Додаємо літеру “s” в https, зберігаємо, чистимо кеш, запускаємо переіндексацію.
Пробуємо зайти через https на сайт.

Власне це все :) .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *