Customizing terminal prompts

Глобальна зміна вигляду консолі для всіх користувачів # vi /etc/profile.d/custom_prompt.sh #!/bin/sh export PROMPT_COMMAND=”echo -n \[\$(date +%H:%M:%S)\]\ ” Вигляд буде такий

More

Installing and Configuring Pure-ftpd Server

Як створювати віртуальних користувачів дивимось тут В статті описано деякі специфічні моменти. Потрібно надати доступ по ftp до вже створених директорій

More

502 Bad Gateway nginx

Дана помилка виникає коли не вистачає часу для виконання запиту. Наприклад виконується експорт продуктів. Є декілька способів вирішення проблеми: 1.

More