Magento. Google Sitemap не запускається через Cron

Table of Content

XML конфігурація це проміжні дані, котрі в кінцевому результаті зберігаються до БД.

Перевіряємо всі опції доступні по sitemap

SELECT * FROM  core_config_data WHERE  path LIKE  '%sitemap_generate%';

Нас цікавить crontab/jobs/sitemap_generate/schedule/cron_expr, виставляємо потрібний нам час, очищуємо кеш. Після цього все має працювати.

Links:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *