Linux: ls + grep – натуральна фільтрація файлів та пошук по них

Table of Content

Припустимо потрібно знайти текст “2L420034Q/39635N” у файлах, попередньо відсортувати файли за допомогою “натурального сортування” і знайти в цих файлах потрібний текст.
Переходимо у директорію в якій будемо шукати і виконуємо комбінацію команд на сортування та пошук:

$ cd path/to/files/
$ ls -rt ./ | xargs grep "2L420034Q/39635N" | less

Взято тут

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *