Маштабування Magento. Частина3. Перенесення сесій в Memcache

Table of Content

Для потреб Magento на початковому етапі вистачить одиного сервера Memcache, за необхідності можна підключити будь яку кількість додаткових нод.

Стаття передбачає налаштування конфігурації Magento.
З встановленням пакетів можна ознайомитись тут.

У local.xml додаємо наступну конфігурацію:

<config>
    <global>
        ...
        <resources>
            ...
        </resources>
        <!--<session_save><![CDATA[files]]></session_save>-->
        <session_save><![CDATA[memcache]]></session_save>
        <session_save_path><![CDATA[tcp://XXX.YYY.XXX.YY:11211?persistent=1&weight=2&timeout=10&retry_interval=10]]></session_save_path>
    </global>
    <admin>
    ...
    </admin>
</config>

XXX.YYY.XXX.YY – якщо Memcache знаходиться на одному сервері з Magento вказуємо 127.0.0.1, якщо це віддаленний сервер – вказуєте ІР сервера.

Обов’язково очищуємо кеш.

Команди для роботи з Memcache

# memcached-tool 127.0.0.1:11211 stats

З усього виводу для перевірки чи зберігаються дані в кеш нас цікавить поле bytes. Після доданя товарів в корзину, дане значення має збільшуватись.

...
bytes        6057
...

Робота з сервісом Memcache в CentOS 7

# systemctl start memcached.service
# systemctl restart memcached.service
# systemctl stop memcached.service
# systemctl status memcached.service

Переналаштування Memcache для роботи через UNIX socket.

Конфігурація Firewall для захисту Memcached Server

Memcache не надає ніякої можливості для захисту від стороннього підключення, тому це все ви вирішуєте на власний розсуд.
Переконайтесь, що лише ви маєте доступ до memcached server, для відкриття доступу для вашого сервера відкрийте файл /etc/sysconfig/iptables.

# vi /etc/sysconfig/iptables

Додайте настпні правила до iptables щоб дозволити доступ для вашого серверу.

## Enable access on IP ranges from 172.16.1.1 to 172.16.1.10 for Port 11211 ##
# iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 11211 -m state --state NEW  -m iprange --src-range 172.16.1.1-172.16.1.10 -j ACCEPT
# iptables -A INPUT -p udp --destination-port 11211 -m state --state NEW  -m iprange --src-range 172.16.1.1-172.16.1.10 -j ACCEPT

Перезавантажте iptables service щоб зміни вступили в силу.

# service iptables restart

OR

# /etc/init.d/iptables restart

Корисні посилання:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *